საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ქალი და ბიზნესი (II გამოცემა)

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

სახელმძღვანელო განკუთვნილია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ,იძულებით გადაადგილებული და მასპინძელი თემის წამომადგენელი ქალბატონებისთვის. წიგნში შესულია ინფორმაცია ბიზნესის დაწყებისა და მართვი შესახებ. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი