საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ბიზნესგარემოს კვლევა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

კვლევა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც სრულად ასახავს საქართველოში არსებულ ბიზნესგარემოს. რაოდენობრივ კვლევაში მონაწილეობდა 1000 მეწარმე, გამოკითხული იქნა ფოკუს-ჯგუფები, ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები და დამუშავდა მიღებული ინფორმაცია, რის შედეგადაც გამოვლინდა 2007 წელს არსებული ბიზნესის საჭიროებები. პრეზენტაცია, ასევე, მოიცავს 2006-2007 წლებში განხორციელებულ სახელმწიფო დასაქმების პროგრამებს.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი