საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

წლიური ანგარიში 2007

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2007 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები და საქმიანობები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი