საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების პროგრამის მონიტორინგი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და საჯაროობის დონის ამაღლების უზრუნველსაყოფად, მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების პროგრამის მონიტორინგი. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი