საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ბიულეტენი #1: ”ანგარიში 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 5 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის როგორც...

ბიულეტენი #4: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის...

ბიულეტენი #3: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მონიტორინგის 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი...

როგორ მივიღოთ ნებართვა საქალაქთაშორისო და საგარეუბნო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში ნებართვის კონკურსის წესით მიღების პროცედურის დეტალურ აღწერასთან ერთად,...

როგორ მივიღოთ პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის ნებართვა 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში დეტალურადაა გაწერილი ის პირობები და პროცედურები, რომლებიც საჭიროა ექსპორტ-იმპორტის,...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი