საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაცია წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს, რომელიც ასახავს...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი თბილისში 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაციაში მოცემულია 2008-2009 წელს მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში ქ. თბილისში ჩატარებული...

ქალი და ბიზნესი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და იძულებით...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი