საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ტრანზიტი საქართველოს გავლით

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევი გადმოგვცემს საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, TIR კარნეტის შესახებ...

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა I

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი,...

წლიური ანგარიში 2006 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2006 წლის მნიშვნელოვანი...

სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგის მეთოდები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის...

ბიულეტენი #9: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი