საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 2 იანვარი, 2011

ხაშურის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

სურსათზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ანგარიშში ასახულია როგორი გავლენა მოახდინა სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდამ მოსახლეობაზე. მოსახლეობის სასურსათო პროდუქციის ფასებზე მაღალი დამოკიდებულობა დიდი საფრთხეების და მაღალი რისკის მატარებელია განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც სურსათზე ფასები...

ქალი და ბიზნესი (II გამოცემა)

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

სახელმძღვანელო განკუთვნილია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ,იძულებით გადაადგილებული და მასპინძელი თემის წამომადგენელი ქალბატონებისთვის. წიგნში შესულია ინფორმაცია ბიზნესის დაწყებისა და მართვი შესახებ. 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

მცხეთის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

გორის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

გორის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ზუგდიდის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის საფუძველზე. გეგმაში მოცემულია მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი