საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

საქართველოში ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასება

გამოქვეყნებული: 18 დეკემბერი, 2017

კვლევა განხორციელდა 2017 წელს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ,  საქველმოქმედო...

სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" ინდუსტრიული წახალისების კომპონენტის შეფასების ანგარიში

გამოქვეყნებული: 9 ივნისი, 2016

ანგარიში/კვლევა მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ ევროპის...

კვლევის ანგარიში - ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობები და საჭიროებები რეგიონებში

გამოქვეყნებული: 15 სექტემბერი, 2015

კვლევა განხორციელდა პროექტის „ ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების მხარდაჭერა...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში კენკროვნების წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში სიმინდის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2014 წლის ივლისიდან 2015 წლის აპრილამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მეთევზეობა

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში ხილის გადამუშავება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში თხილის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

წინამდებარე კვლევა განხორცილდა პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ჯაჭვი იმერეთში და რაჭაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მწვანილის სასათბურე წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ქსელი იმერეთსა და რაჭის რეგიონებში მეფუტკრეობა და თაფლის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მეფრინველეობა და კვერცხის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში მევენახეობა-მეღვინეობა

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი...

ანალიტიკური ნაშრომების კრებული

გამოქვეყნებული: 6 მაისი, 2015

პუბლიკაცია წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი (სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი და უკრაინა)...

ადამიანური რესურსების მართვა ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე

გამოქვეყნებული: 19 თებერვალი, 2015

ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე მნიშვნელოვანია ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვა და...

ქობულეთის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 20 იანვარი, 2015

ანგარიში მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური შესრულებების...

აგრობიზნესის საჭიროებები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ, ...

აგრობიზნესის საჭიროებები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ, ...

აგრობიზნესის საჭიროებები ონის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ, ...

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

ანგარიში მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური...

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა...

სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური საჭიროებები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა...

ქალი ბიზნესში

გამოქვეყნებული: 17 ოქტომბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის...

"სკოლის მოსწავლეების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნის და დამოკიდებულებების კვლევა"

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2014

წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოდგენდა საქართველოს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების სამეწარმეო...

,,მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ შეფასების ანგარიში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2014

მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“...

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 2 იანვარი, 2011

ხაშურის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

სურსათზე ხელმისაწვდომობა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ანგარიშში ასახულია როგორი გავლენა მოახდინა სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდამ მოსახლეობაზე....

ქალი და ბიზნესი (II გამოცემა)

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

სახელმძღვანელო განკუთვნილია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ,იძულებით გადაადგილებული და...

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

მცხეთის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

გორის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

გორის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ზუგდიდის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

კასპის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

კასპის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

ქარელის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

ქარელის სოცილურ ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2011

დუშეთის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის...

საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობა

გამოქვეყნებული: 18 თებერვალი, 2010

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მხარეების (ადგილობრივი ხელისუფლების,...

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაცია წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს, რომელიც ასახავს...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი თბილისში 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაციაში მოცემულია 2008-2009 წელს მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში ქ. თბილისში ჩატარებული...

ქალი და ბიზნესი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და იძულებით...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (აჭარა)

გამოქვეყნებული: 18 აგვისტო, 2008

პუბლიკაციაში მოცემულია 2007-2008 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში აჭარის...

ფონდების მოძიების საჭიროების შესწავლა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ფონდების მოზიდვის საჭიროების შეფასებაზე...

მიკრო-კვლევები 2008

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

ანგარიშში მოცემული მიკრო-კვლევები განხორციელებულია რესურს ცენტრის მიერ და მოიცავს საქართველოს...

პოსტ-კონფლიქტური ბიზნესგარემოს შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ბიზნესგარემოს შეფასების შედეგები და დასკვნები ეყრდნობა 2008 წლის...

მეწარმის სამაგიდო წიგნი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

წიგნში ასახულია მეწარმისათვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაცია, იქნება ეს ბიზნესგეგმის მომზადება,...

როგორ მოვიძიოთ დაფინანსება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

გზამკვლევი განკუთვნილია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და აწვდის მათ ამომწურავ ინფორმაციას...

დასაქმების პროგრამები საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

პუბლიკაცია წარმოადგენს ჩატარებული კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს და ასახავს საქართველოს შრომის...

კვლევის შედეგები: ბიზნესგარემო საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

პუბლიკაციაში ასახულია საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს კვლევის შედგები, პრობლემები და...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (სამეგრელო)

გამოქვეყნებული: 19 ნოემბერი, 2007

პუბლიკაციაში მოცემულია 2006-2007 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში სამეგრელოს რეგიონში...

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა II

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2007

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი,...

ბიზნესგარემოს კვლევა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

კვლევა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც სრულად ასახავს საქართველოში არსებულ ბიზნესგარემოს....

წლიური ანგარიში 2007

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2007 წლის მნიშვნელოვანი...

ანგარიში: ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება ყველა...

ტრანზიტი საქართველოს გავლით

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევი გადმოგვცემს საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, TIR კარნეტის შესახებ...

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა I

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი,...

წლიური ანგარიში 2006 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2006 წლის მნიშვნელოვანი...

სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგის მეთოდები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის...

ბიულეტენი #9: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის...

ბიულეტენი #8: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგის შედეგები,...

ბიულეტენი #7: "ეკონომიკა და ბიუჯეტი"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის I კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგები,...

ბიულეტენი #6: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შესრულების...

საქართველოში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესის ზოგადი ანალიზი 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში გაანალიზებულია პრივატიზაციის არსი, ფორმები, საკანონმონმდებლო ბაზა, პრივატიზაციის...

საერთაშორისო ორგანიზაციების ზოგადი მიმოხილვა და მათი თანამშრომლობა საქართველოსთან

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია გაეროს, საერთაშორისო სავლუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო სავაჭრო...

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონის პროექტის ზოგადი შეფასებები, მუხლობრივი შენიშვნები და რეკომენდაციები"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა კანონის რეგულირების სფერო; საქმიანობის,...

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ლიცენზიები და ნებართვები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ცნობარში მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სალიცენზიო და სანებართვო...

როგორ მივიღოთ ლიცენზია და ნებართვა კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოების სფეროში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

გზამკვლევში მოცემულია ინფორმაცია ნორმატიული ბაზის, ლიცენზიის მისაღებად საჭირო პირობებისა და...

ანგარიში მშენებლობის სფეროში ნებართვების სისტემის შესახებ 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში გადმოცემულია მშენებლობის შესახებ კანონების ზოგადი დახასიათება, მშენებლობის ნებართვის...

ანგარიში საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევის შესახებ

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ტურიზმის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება; ტურიზმის სატელიტური აღრიცხვის...

ანგარიში: ახალგაზრდების დასაქმების სისტემა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში აღწერილია რეგიონების მიხედვით ორგანიზაციებში დასაქმების ზოგადი სტრუქტურა,...

ანგარიში კვლევის შესახებ – სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა საქართველოსა და მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყნებში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში გაანალიზებულია სოციალური დაცვის სისტემა საქართველოში; ასევე ევროკავშირის, აშშ-ს და...

კვლევის შედეგები: “ახალგაზრდების დასაქმების სისტემა საქართველოში” 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში აღწერილია რეგიონების მიხედვით ორგანიზაციებში დასაქმების ზოგადი სტრუქტურა,...

ბიულეტენი #1: ”ანგარიში 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 5 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის 9 თვის როგორც...

ბიულეტენი #4: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის...

ბიულეტენი #3: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მონიტორინგის 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი...

როგორ მივიღოთ ნებართვა საქალაქთაშორისო და საგარეუბნო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში ნებართვის კონკურსის წესით მიღების პროცედურის დეტალურ აღწერასთან ერთად,...

როგორ მივიღოთ პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის ნებართვა 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში დეტალურადაა გაწერილი ის პირობები და პროცედურები, რომლებიც საჭიროა ექსპორტ-იმპორტის,...

როგორ მივიღოთ მშენებლობის ნებართვა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში განხილულია მშენებლობის ნებართვის მიღება და მისი გაცემის წესი, აგრეთვე მშენებლობის...

"ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: ტრანსპორტირება "

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ტრანსპორტის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის...

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: სარგავი, სამყნობი და სათესლე პროდუქტები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია სამყნობი, სათესლე და სარგავი მასალის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის...

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: პესტიციდები და სხვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია მცენარეთა დაცვის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის...

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: გეოლოგია 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია გეოლოგიის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის...

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: აგროქიმიკატები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია აგროქიმიკატების სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის...

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: ვეტერინარია

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ვეტერინარიის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის...

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოება 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში გაანალიზებულია როგორც საკანონმდებლო რეგულირება, ასევე ლიცენზია/ნებართვების მისაღებად...

მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების პროგრამის მონიტორინგი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის...

ბიულეტენი #2: ”ანგარიში 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე...

ანგარიში ”2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც...

გზამკვლევი: ”გამჭირვალე ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

მეგზური განკუთვნილია საბიუჯეტო პროცესით დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, მასში ასახულია...

ანგარიშები ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ:სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის...

გზამკვლევი: ”როგორ მივიღოთ ლიცენზია და ნებართვა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სფეროში”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევი შემუშავებულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის, სამკურნალო საშუალებების,...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი