საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობა

გამოქვეყნებული: 18 თებერვალი, 2010

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მხარეების (ადგილობრივი ხელისუფლების,...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი